ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญ Materials & Expertise

แอมคอลฯ คือ ผู้นำในการผลิตและจำหน่ายแร่เบนโทไนต์ระดับโลก แร่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในแร่ธรรมชาติที่มีคุณค่าทางอุตสาหกรรมมากที่สุดของโลก แอมคอลฯดำเนินการทำเหมืองแร่ ตรวจสอบและประเมินทุกๆรายละเอียดของแร่ที่ทำการขุด ทั้งก่อนกระบวนการขุดและหลังจากการขุด รวมตลอดถึงในระหว่างการแปรรูป ไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายของการตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เพื่อให้มั่นใจได้ถึง คุณภาพและประสิทธิภาพ ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

 

แอมคอลฯ จัดหาแร่ จากแหล่งแร่ต่างๆของแอมคอลฯเอง ซึ่งมีอยู่ทั่วโลก ด้วยเพราะรู้ดีว่า แร่จากแหล่งแร่ที่ต่างกัน ย่อมมีคุณลักษณะที่แตกต่างกัน อันจะส่งผลถึงความสามารถในการนำไปใช้ ต่อวลีที่ว่า ‘There is no one size fits to all’ สำหรับแอมคอลฯ ก็ไม่มีคำว่า ‘สินค้าชนิดเดียวสำหรับทุกคน’เช่นกัน แต่ แอมคอลฯ มุ่งมั่นที่จะทำให้สินค้าของแอมคอลฯ เหมาะกับลูกค้าทุกคน ซึ่งมีความต้องการที่แตกต่างกันไป จากการคัดสรรแหล่งแร่ที่มีความเหมาะสมที่สุด ท่านจะได้รับสินค้าที่ตรงตามการใช้งานของท่านมากที่สุด สินค้าของแอมคอล มิเนอรอล เอเซีย ที่ท่านเลือกใช้จะให้คุณสมบัติ ตรงตามที่ท่านคาดหวัง