โรงงานผลิต Plant

ด้วยสถานที่ผลิตและเครื่องจักรอันล้ำสมัยที่แอมคอลฯเป็นเจ้าของ และการปฏิบัติงานอยู่ในประเทศออสเตรเลีย, จีน, เกาหลี และ ไทย ถือเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ และเป็นการวางแผนมาอย่างตั้งใจ ที่จะทำให้เกิดความได้เปรียบและความประหยัดทางด้านโลจิสติก ทั้งภายในประเทศนั้นๆ และการส่งออกนอกเขตประเทศนั้นๆ อย่างเป็นระบบ และ ทุกๆสถานที่ปฏิบัติการของแอมคอลฯ ยังได้รับการรับรองระบบการทำงานตามมาตรฐาน ISO9001:2008

 

โรงงานของแอมคอล ประกอบไปด้วยโรงบด (Milling Plant), โรงปั้นเม็ดและสเปรย์สี(Granulation and Spray Dye Plant), โรงแปรรูป (Activation Plant) และโรงบดและผสมถ่านหิน(Coal Milling and Blending Plants) สามารถแปรรูปเบนโทไนต์ได้อย่างหลากหลาย จากเบนโทไนต์ที่ไม่มีการแอคติเวต จนถึงเบนโทไนต์ที่มีการแอคติเวตอย่างเต็มรูปแบบ – รวมทั้งความหลากหลายของรูปแบบ ทั้งแบบชิป (Chips), ผงและเม็ด (Powder and Granule), และ สารละลายเบนโทไนท์ (Slurries) เพื่อตอบสนอง หลากหลายการใช้งาน