ผลิตภัณฑ์สำหรับการผลิตกระดาษ

เทคโนโลยีอันทันสมัยเกี่ยวกับเบนโทไนต์ สามารถนำมาใช้เพื่อตอบนสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ ด้วยอนุภาคขนาดเล็กของเบนโทไนต์ ที่ช่วยเก็บกักอนุภาคขนาดเล็กมากๆ (Superior Fine Particle) ได้เป็นอย่างดี, เพิ่มความรวดเร็วในการรีดน้ำออก และ ปรับปรุงการสร้างตัวของเนื้อเยื่อกระดาษ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากการควบคุมวัตถุดิบและการผลิต ที่เข้มงวด

คุณค่าของเบนโทไนต์ในการผลิตกระดาษ คือ การรวมอยู่ในสิ่งเดียวกันของคุณสมบัติต่างๆ มากมาย ได้แก่ การมีค่าประจุลบที่สูง, มีชั้นของประจุ ถึงสองชั้นในสารละลาย, มีผิวสัมผัสมาก และ ขนาดอนุภาคที่เล็ก ซึ่งทำให้เกิดสารประกอบคอลลอยด์ที่แท้จริง ที่มีพื้นที่ผิวสัมผัสมหาศาล และ ค่าประจุลบที่สูง สามารถส่งผลอย่างดีต่อค่าของประจุบวกในระบบการผลิตกระดาษแบบเปียก

การใช้งาน

ผลิตภัณฑ์ของแอมคอล

ความสามารถ

การเก็บกักอนุภาค, การระบายน้ำ และ การสร้างตัวของเยื่อกระดาษ (RDF)


AccoForm®

 

 • เกรดสีขาว และ เกรดสีน้ำตาล
 • ต้นทุนต่ำ ที่ทำให้สินค้าสามารถแข่งขันในตลาดได้สูงขึ้น
 • ความสามารถในการเก็บกักอนุภาคขนาดเล็กที่ยิ่งยวด ควบคู่ไปกับหลากหลายชนิดโพลิเมอร์ ไม่ว่าจะเป็นโพลิเมอร์ธรรมชาติ หรือ สังเคราะห์
 • ความเชี่ยวชาญในระบบ

 

การควบคุม ความสม่ำเสมอและความหนา (Pitch and Stickies Control)

AccoSorb®

           
 • เป็นแร่ที่คัดสรรมาอย่างพิเศษ สำหรับการควบคุมความสม่ำเสมอและความหนา ของการผลิตกระดาษ
 • พื้นที่ผิวสัมผัสสูงสุง
 • ประหยัดค่าใช้จ่าย โดยใช้แทน ทอล์คที่มีราคาแพง
 • ลดการจัดการและการขนย้าย

 

การกำจัดหมึก (Deinking)

AccoPure®

           

 • ผลิตและบดละเอียดเป็นอย่างดี เพื่อเพิ่มประโยชน์ใช้สอย
 • ช่วยแยกของเสียจำพวก แร่ธาตุ ฝุ่น และหมึก ออกจากน้ำทิ้ง
 • ช่วยปรับปรุงการตกตะกอนของน้ำทิ้ง

 
การบำบัดน้ำ (Water Treatment)
AccoFloc®

           
 • ช่วยแยกของแข็งได้เป็นอย่างดี
 • ลดค่าใช้จ่ายก่อนการบำบัด
 • เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นพิษ

 

 

Please visit AMCOL Paper Technologies website for more information