ผลิตภัณฑ์สำหรับดูแลผ้า


ผลิตภัณฑ์แบบผง Powdered Products

  • ผลิตภัณฑ์ผงสีขาวที่เพิ่มคุณสมบัติการปรับผ้าให้นุ่มฟู พร้อมกับคุณสมบัติในการซักล้าง
  • มีจำหน่ายทั้งในแบบคุณภาพพิเศษ และ คุณภาพระดับสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์แบบเม็ด Agglomerated Products 

  • ผลิตภัณฑ์เม็ดสีขาว โดยเติมลงในผงซักฟอกในขั้นตอนการผสมขั้นสุดท้าย
  • ให้การดูแลเนื้อผ้า อย่างดีเยี่ยม
  • มีจำหน่ายทั้งในแบบคุณภาพพิเศษ และ คุณภาพระดับสูงสุด เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

ผลิตภัณฑ์แบบของเหลวข้น Slurries

  • ผลิตภัณฑ์สถานะของเหลวข้น (Slurry) ถูกนำไปใช้งานอย่างมากใน สูตรผสมสารซักฟอกแบบเหลว

เบนโทไนต์กลุ่มพิเศษ Modified Bentonite 

  • ผลิตภัณฑ์เบนโทไนต์ที่ได้รับการปรับปรุงสภาพให้มีความเหมาะสมที่สุด กับการใช้งาน อยู่ในรูปแบบผงและแบบเม็ด
  • เบนโทไนต์ที่มีการกระจายตัวรวดเร็วเป็นพิเศษ สำหรับสูตรผสมสารซักฟอกสูตรแบบก้อน (Tablet)
  • ผลิตภัณฑ์เบนโทไนต์ ตามความต้องการเฉพาะ ของลูกค้า

 

Please visit AMCOL Household & Fabric Care website for more information.