ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารสัตว์

เบนโทไนต์ ได้ถูกนำไปใช้ในการผลิตอาหารสัตว์ชนิดเม็ด เพื่อประโยชน์ในการช่วยย่อยอาหารในสัตว์ และ ใช้เป็นตัวช่วยการกระจายและเคลื่อนตัวสำหรับการผลิตอาหารสัตว์ที่มีส่วนผสมที่ไม่มีการรวมตัว

 

เบนโทไนต์ยังได้ถูกนำไปใช้เป็นตัวดักจับสารพิษในอาหารสัตว์ ในการเลี้ยงปศุสัตว์ สารพิษเช่นเชื้อราอัลฟาท๊อกซินในอาหารสัตว์ ถือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในวงการปศุสัตว์ เกิดขึ้นจากการเพาะปลูกและการจัดเก็บพืชอาหารสัตว์ และจากหลากหลายปัจจัยเหตุ เชื้อราต่างๆที่เกิดขึ้นเหล่านี้เมื่อเข้าสู่สัตว์จะทำการขัดขวางการดูดซึมสารอาหารในกระเพาะอาหารและลำไส้ของสัตว์ ดังนั้นจึงส่งผลโดยตรงต่อระยะเวลาการเจริญเติบโตและการให้อาหาร (Lost Feed Intake) อีกทั้งเบนโทไนต์ไม่ก่อให้เกิดผลเสียต่อตับในสัตว์เลี้ยง