การบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค

แอมคอลฯ มีเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญที่แข็งแกร่ง ที่พร้อมจะบริการให้คำปรึกษา หารือเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้งานผลิตภัณฑ์ต่างๆของแอมคอลฯ อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์เบนโทไนต์, ผลิตภัณฑ์ผสมเบนโทไนต์ตามสูตรความต้องเฉพาะ, ทรายโครไมต์, เซลลูโลส, วัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบต่างๆ, ทรายคาร์บอน, อิฐทนความร้อน และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับงานหล่อโลหะและอโลหะ.

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของแอมคอลฯ ทำงานร่วมกับโรงหล่ออย่างใกล้ชิด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานหล่อโลหะ

 

ผู้เชี่ยวชาญของแอมคอลฯ บริการให้คำปรึกษาถึงสถานที่ปฏิบัติงาน ช่วยเหลือลูกค้าในการเพิ่มขีดความสามารถของระบบทราย ตามความต้องการของระบบงานหล่อที่ตั้งอยู่ หรือช่วยในการพัฒนาระบบงานหล่อใหม่

การบริการ:

  • การวิเคราะห์จุดบกพร่องของการหล่อ
  • การสำรวจระบบทราย
  • การปรับปรุงขีดความสามารถของระบบทราย
  • งานคำนวนในระบบทราย
  • การสำรวจทุกชนิดเกี่ยวกับงานหล่อโลหะ
  • การบรรยายทางเทคนิค