Hevi-Sand®

Hevi-Sand® คือ ทรายหล่อแบบโครไมต์ ที่สามารถให้การสนับสนุนธุรกิจของคุณได้อย่างครบวงจร ตั้งแต่ ที่เหมืองแร่โครไมต์, กระบวนการผลิต, เครือข่ายโลจิสติกที่ครอบคลุมทั่วโลก, การสนับสนุนและการให้คำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญ, และ ระบบการควบคุมคุณภาพที่ติดตั้งหน้างาน ซึ่งจะทำให้ช่วยให้เกิดความประหยัดทั้ง เวลา และ ค่าใช้จ่าย

 

Hevi-Sand® ผลิตมาจากแร่โครไมต์เกรดพิเศษสำหรับงานหล่อโลหะ และได้รับการแปรรูปมาอย่างเฉพาะเจาะจงเพื่อให้เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานเป็นแบบและไส้แบบสำหรับงานหล่อโลหะที่มีคุณภาพสูง Hevi-Sand ผลิตมาจากแร่โครไมต์ที่ได้รับการคัดสรรอย่างดี จากเหมืองของแอมคอลฯเอง บนแหล่งแร่ซึ่งถือได้ว่ามีความสมบูรณ์และบริสุทธิ์ที่สุดของโลก เป็นแร่โครไมต์ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ แล้วนำมาทำความสะอาดและคัดแยก เพื่อให้ได้แร่ที่มีคุณลักษณะที่ดีต่อการนำไปใช้ในงานหล่อโลหะ แร่โครไมต์ของแอมคอลฯ มีหลายหลายเกรดให้เลือก คุณลักษณะของแร่โครไมต์ของแอมคอลฯ คือ

  • ความสามารถในการควบคุมที่อุณหภูมิสูง
  • การขยายตัวที่อุณหภูมิต่ำ
  • มีความเปียกที่ป้องกันการแทรกซึมของน้ำโลหะ
  • มีค่า pH ธรรมชาติ
  • จุดหลอมเหลวสูง
  • ขนาดของอนุภาคที่หลากหลาย

คุณสมบัติต่างๆเหล่านี้ผสมผสานกัน ส่งผลต่อคุณภาพของผิวชิ้นงานที่ดีกว่าและช่วยลดข้อบกพร่องที่เกิดจากการหล่อ (Casting Defect)

 

 Please visit AMCOL Hevi-Sand website for more information.