การผลิตผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ

AMCOL Household and Personal Care (HPC) คิดค้นพัฒนาและทำตลาด ระบบการส่งผ่านบนอนุภาคขนาดเล็ก (Delivery System) รวมทั้งเทคโนโลยีการเคลื่อนไหลของของแข็ง (Rheology Technologies) ซึ่งถึงเป็นตัวจักรสำคัญในผลิตภัณฑ์ดูแลผิวชนิดต่างๆ โซลูชั่นของแอมคอลฯ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยการค้นคว้าหาเทคโนโลยีใหม่อย่างต่อเนื่อง จากวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปทั้งในแบบ บรรจุภัณฑ์ขนาดใหญ่ และ สินค้าสำเร็จรูปแบ่งบรรจุ ความเข้าใจในแก่นแท้ของผลิตภัณฑ์ จะสร้างสรรค์คุณค่าให้แก่ตลาด ไม่ว่าจะเป็น ตลาดแมสขนาดใหญ่แบบมัลติเนชั่นแนล หรือ ตลาดเฉพาะกลุ่มอย่างองค์กรเภสัชกรรมต่างๆ

 

เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ของแอมคอลฯ ช่วยฟื้นฟูสภาพและบำรุงสุขภาพผิว ด้วยการปรับปรุงโทนสี, เพิ่มความกระจ่างใส, เพิ่มความชุ่มชื่น, ยกกระชับ และลดเลือนริ้วรอย ทั้งยังช่วยปกป้องผิวจากแสงแดด และการทำลายจากสิ่งแวดล้อม แอมคอลฯ มุ่งมั่นที่จะนำเสนอคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วย นวัตกรรม เทคโนโลยีและการบริการที่เป็นเลิศ

Product Development – Advanced Development Solutions

 • ในขั้นตอนก่อนคิดค้นสูตรและการคิดค้นสูตร (Pre-Formulation and Formulation)
 • การวิเคราะห์, การกำหนดวิธีการ และ การตรวจสอบ (Analytical and Method Development and Validation)
 • การศึกษาเกี่ยวกับความอยู่ตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability Studies)
 • การพัฒนากระบวนการ  (Process Development and Validation) 
 • การอ้างอิงผลการทดลองใช้ในทางคลีนิค (Claim Based Clinical Trials)

Packaging – Innovative Packaging Solutions

 • การค้นหาแหล่งผลิตบรรจุภัณฑ์ (Identification and Sourcing of Relevant Packaging Options)
 • การพัฒนาคุณสมบัติบรรจุภัณฑ์ (Packaging Specification Development)
 • ความสามารถในการบรรจุระหว่างสินค้ากับบรรจุภัณฑ์ (Formulation and Packaging Compatibility Assessment)
 • การจัดหาอุปกรณ์, การออกแบบ และการสร้างบรรจุภัณฑ์ (Packaging equipment sourcing, design, and engineering services)

Manufacturing – Specialized Manufacturing Solutions

 • สถานที่ผลิตที่ได้รับการรับรอง cGMP
 • กระบวนการประกันคุณภาพ (QA) ที่เริ่มตั้งแต่การรับวัตถุดิบ ไปจนถึงการส่งออกผลิตภัณฑ์สุดท้าย
 • กระบวนการผลิตตามกฏ GMP
 • มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน Standard Operating Procedures (SOP)
 • การพิสูจน์ตรวจคุณสมบัติ
 • การรักษาความสะอาดและการสอบความเที่ยงตรงของวัสดุอุปกรณ์
 • พนักงานฝ่ายวิจัยและพัฒนา ระดับ PhD ที่มีประสบการณ์ในทุกองค์ประกอบของผลิตภัณฑ์
 • ห้องปฏิบัติการที่มี ระบบQuality Control (QC) ภายใต้ cGMP
 • วิธีวิเคราะห์วิจัยที่เชื่อถือได้ (Approved Analytical Methods)
 • การศึกษาเรื่องความสะอาด (Cleaning Validation Studies)
 • การตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • การทดลองความคงตัวและการเก็บรักษา
 • วัตถุดิบและการทดสอบ Batch Release
 • ยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฏหมายควบคุม

Please visit AMCOL Household and Personal Care website for more information.