ความสามารถในการทดสอบ Capabilities

ศักยภาพของห้องปฏิบัติการ

  • การทดสอบเกี่ยวกับ งานโรงหล่อโลหะ เต็มรูปแบบ
  • วิเคราะห์ข้อบกพร่องของชิ้นงานหล่อ
  • การทดสอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง และ การขุดเจาะ
  • การทดสอบเกี่ยวกับการผลิตกระดาษ
  • การทดสอบเกี่ยวกับผงซักฟอก และผลิตภัณฑ์พิเศษ
  • การทดสอบอื่น ๆ เพื่อประเมิน คุณสมบัติของเบนโทไนต์