ห้องปฏิบัติการของแอมคอลฯ AMCOL Laboratory

จุดเด่นที่สำคัญของ แอมคอล มิเนอรอล เอเชีย ก็คือ ความแข็งแกร่งทางด้านเทคนิค เครื่องมือและอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย ทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่มีคุณภาพและประสบการณ์สูง ห้องปฏิบัติการของแอมคอลปฏิบัติงานครอบคลุมทั้ง การสนับสนุนคุณภาพในการผลิต และ การสนับสนุนการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ข้อมูลที่พัฒนาได้จากการทดลองในห้องปฏิบัติการของเรา จะช่วยให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณกำลังปฏิบัติงานต่ออะไร และในขณะเดียวกันเรายังทำงานร่วมกันกับลูกค้าในการพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ได้มาชึ่งความสามารถในการผลิตสูงสุด และประสิทธิภาพที่สุด

 

การทำงานภายใต้ข้อกำหนดและมาตรฐาน ISO 9001:2008 ห้องปฏิบัติการ ของ แอมคอล มิเนอรอล เอเชีย ให้บริการต่อไปนี้

  • การวิเคราะห์วัสดุ
  • การทดสอบตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ประเภทต่างๆ
  • ติดตามตรวจสอบคุณภาพ (การทดสอบตัวอย่างจากการผลิต)
  • การวิจัยและพัฒนา ผลิตภัณฑ์ใหม่