ศักยภาพ Capability

ในฐานะผู้ผลิตแร่เบนโทไนต์และผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องเบนโทไนต์ รายใหญ่ที่สุดของโลก มาเป็นเวลากว่า 80 ปี ทำให้ แอมคอลฯ เปี่ยมไปด้วยประสบการณ์และคร่ำหวอด อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเบนโทไนต์อย่างเต็มที่ ทั้งในการวิจัยและพัฒนา, การทำเหมืองแร่เบนโทไนต์, การทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการบริการให้คำปรึกษาทางเทคนิค ซึ่งหมายความถึง เทคนิคขั้นสูงจากเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญของแอมคอลฯ ในระดับนานาชาติ ที่พร้อมให้คำปรึกษาอย่างลึกซึ้ง ถึงหน้าสถานีทำงาน

ผลิตภัณฑ์ และ การบริการ Products and Services:

 • อุตสาหกรรมการหล่อโลหะ AMCOL Metal Casting – เบนโทไนต์และผลิตภัณฑ์ผสม ตามสูตรต่างๆ สำหรับการทำแม่พิมพ์ทราย (Green Sand Moulding) ในการหล่อขึ้นรูปโลหะ รวมถึงผลิตภัณฑ์ทรายหล่อประเภทโครเมี่ยม (Chromite Sand) ซึ่งก็คือ Hevi-Sand® 
 • อุตสาหกรรมการผลิตสารซักฟอก AMCOL Household Care – เบนโทไนต์ใช้เป็นสารสื่อกลาง (Intermediates) ในการผสมสารซักล้างและผงซักฟอกแบบต่างๆ
 • อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ AMCOL Paper Technology – สารควบคุม ความเปียกและความเหนียวของเนื้อเยื่อกระดาษ รวมทั้งใช้ในการบำบัดน้ำเสียในโรงงานเยื่อกระดาษ
 • อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์ – เบนโทไนต์ ใช้ทำหน้าที่ดักจับสารพิษ (Microtoxins) ในอาหารสัตว์
 • การเกษตรกรรม AMCOL Bio-Ag – เบนโทไนต์ ใช้เป็นตัวกลางสำหรับการผลิตสินค้าเคมีเกษตร รวมถึงสินค้าประเภทสารฮิวมิคที่ช่วยเร่งการเจริญเติบโตของพืช, ปรับปรุงและฟื้นฟูสภาพดินให้สมบูรณ์ขึ้น
 • เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ AMCOL Personal Care – เทคโนโลยีผลิตภัณฑ์การดูแลสุขภาพ ซึ่งเริ่มตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบไปจนถึงสินค้าสำเร็จรูปเพื่อนำไปแบ่งบรรจุ และสินค้าคุณภาพเกี่ยวกับการดูแลผิวพรรณ
 • อุตสาหกรรรมการขุดเจาะและการก่อสร้าง Construction – เบนโทไนต์ ใช้เป็นของเหลวหล่อลื่นสำหรับการขุดเจาะบ่อน้ำ และการขุดเจาะในแนวราบ (HDD: Horizontal Directional Drilling) รวมถึงผลิตภัณฑ์สำหรับการขุดและการก่อสร้างรากฐาน เช่น ผลิตภัณฑ์สำหรับรองพื้นต่างๆ
 • อุตสาหกรรมอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิตปูนซีเมนต์ และ อุตสาหกรรมการผลิตสีทาอาคาร, อุตสาหกรรมการผลิตอาหาร (ไวน์และน้ำผลไม้) 

 

ผลิตภัณฑ์ Products:

 

แคลเซียมและโซเดียม เบนโทไนต์ ในสูตรสำหรับการใช้งานแบบต่างๆ รวมถึงทรายประเภทโครเมี่ยมและผลิตภัณฑ์เบนโทไนต์ปั้นเม็ด

 

ตลาด Markets:

 

แอมคอล มิเนอรอล เอเชีย จำหน่ายสินค้าและให้บริการแก่ลูกค้าทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออก และ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ อันได้แก่

 • ออสเตรเลีย
 • จีน
 • อินโดนีเซีย
 • ญี่ปุ่น
 • เกาหลี
 • มาเลเซีย
 • ฟิลิปปินส์
 • สิงคโปร์
 • ไต้หวัน
 • ประเทศไทย
 • เวียตนาม

 ความสามารถในการทำเหมืองแร่และแปรรูปแร่ Mining and Production:

 

1 ล้าน เมตริกตัน ต่อ ปี ( 1,000,000 tpa )

 

การบริการ Services:

 

บริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และการวิจัยเพื่อการใช้งาน, การสนับสนุนและให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคการประยุกต์ใช้งาน

การใช้งาน Applications:

 • ใช้เป็นสารดูดซับ  Absorption Agent 
 • ใช้เป็นสารช่วยประสาน Binder
 • ใช้เป็นพาหะ หรือตัวนำพา Carrier
 • ใช้เป็นสารหล่อลื่น Lubricant
 • ใช้เป็นสารช่วยในการเก็บกักอนุภาค (Retention), การระบายน้ำ (Drainage), และการสร้างตัว (Formation) - RDF
 • ใช้เป็นสารเชื่อมประสาน Sealant 
 • ใช้เป็นสารเพิ่มความข้น Thickener
 • ใช้เป็นสารช่วยการไหลในของแข็ง Rheological Additive