แอมคอลฯ มุ่งสร้างคุณค่า AMCOL Core Value

 • Passion for Innovation
  หลงใหลในการสร้างสรรค์ประโยชน์ และเปิดกว้างต่อการเปิดเผยความคิดใหม่
 • Freedom to Act
  จัดการกับปํญหาอย่างอิสระและไม่รั้งรอ, มั่นใจในความคิดแล้วลงมือทำ
 • Be the Best
  มุ่งมั่นทำงานที่มีคุณภาพดีที่สุด, เรียนรู้อย่างต่อเนื่องและช่วยเหลือกันและกัน เพื่อความเป็นที่สุด
 • Protecting the Environment and Serving Our Communities
  ปกป้องสิ่งแวดล้อม และ นำคุณค่าสู่ชุมชน